05 Дек. 2021

Вие сте тук

7,1% ръст на чужденците в България през май 2011 г.

27.06.2011

Над 635 хиляди чужденци са посетили България през май 2011 г. Броят им е със 7.1% повече спрямо същия месец на 2010 година, съобщиха от Националния статистически институт.

Най-голямо увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия и при транзитните преминавания - съответно с
10.8 и 6.7 на сто.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през май 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 4.3 на сто, като най-голям е ръстът при посещенията от Гърция и Румъния - съответно с 19.7% и 11.1%.

Намаление е отчетено на посещенията от Люксембург -с 35.4%, Финландия - с 34.7%, Малта - с 25.1% и други.

Увеличават се посещенията и на граждани от европейски държави извън ЕС - с 9.1%. Най-голям е ръстът на туристи от Украйна - с 37.1%, Сърбия - с
36.5%, и Русия - с 24.4%.

През май 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия - 44. 3на сто, следвани от транзитните преминавания - 28.3 на сто, със служебна цел - 16.0 на сто, и с други цели - 11.4 на сто.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed