23 Окт. 2021

Вие сте тук

С 10% по-малко българи са пътували в чужбина

27.03.2012

С 10.5% по-малко, отколкото през януари, са били пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2012 г. са 226.4 хил., съобщиха от Националния статистически институт.

 

В по-голяма степен намаляват пътуванията към Великобритания - с 30.9%, и Испания - с 30.5%. Същевременно е регистрирано увеличение на пътуванията на български граждани към Гърция - със 7.9%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 45.7%, следвани от пътуванията за почивка и екскурзия - 27.3%, и тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 27.0%. Пътуванията със служебна цел се запазват на нивото си от предходния месец, докато намаление е регистрирано при пътуванията с други цели - с 0.6%, а увеличение с 0.6% - при пътуванията за почивка и екскурзия.

През февруари 2012 г. служебните пътувания формират 67.7% от пътуванията към Германия, 66.4% - към Великобритания, 65.8% - към Русия, 63.1% - към Италия, и 61.7% - към Испания. Преобладаващият дял от пътуванията към Сърбия са с цел почивка и екскурзия (51.9%), докато пътуванията към Турция и Република Македония, свързани с други цели на посещение, са съответно 65.9 и 50.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed