23 Окт. 2021

Вие сте тук

По-малко от половината българи ще почиват през лятото

17.07.2012

 

 По-малко от половината българи ще почиват през лятото. 52% от тях ще се лишат от почивка, показват резултатите от национално представително проучване на Националния институт за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), съобщиха от НЦИОМ.

 

 

Онези, които няма да имат възможност за лятна почивка, най-често са възрастните хора над 60 години, жителите на малките градове и селата, с основно и по-ниско образование, както и хората с по-нисък от средния жизнен стандарт. Това са социално-демографските групи, които от години не могат да си позволят летен отдих.

Регистрираме пряка връзка между възрастта и намеренията за почивка на пълнолетните българи. С увеличаването на възрастта намаляват и възможностите на хората да си позволят летен отдих, посочват от НЦИОМ.

 

Ретроспективният анализ показва, че най-младите (на възраст до 29 години) са най-малко склонни да се лишат от почивка през лятото – 77% от тях ще си позволят летен отдих. Това е с 10% повече, отколкото през миналата година. Младежите, като цяло, са по-непретенциозни към битовите условия, при които ще почиват и търсят туристически услуги на по-ниска цена. Освен това част от младите хора разчитат и на финансовата подкрепа от родителите си.

 

Високообразованите българи са друга активно почиваща група от населението. За последната годинаделът на възнамеряващите да почиват през лятото нараства сред висшистите с 4% (от 62% през 2011 г. на 66% през 2012 г.).

Логично е, че заможните респонденти най-малко са склонни да се лишат от лятна почивка. В сравнение с 2011 г. НЦИОМ регистрира ръст от 8% в намеренията за летен отдих и на хората със стандарт на живот над средния за страната. Със същия дял от 8% се увеличава през тази година и делът на хората със среден жизнен стандарт, които ще почиват през лятото – от 48% през 2011 г. на 56% през 2012 г.

 

 

Над четири пъти е нараснал делът на българите, които възнамеряват да почиват през лятото през последните десет години. В сравнение с 1993 г. броят им е нараснал от 11% на 48%. По този показател настоящата 2012 г. се приближава до предкризисната 2007 г.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed