11 Апр. 2021

Вие сте тук

Ново местообитание на сиви чапли е открито в долината на Арда

15.01.2013

Находище от 31 гнезда на сиви чапли бе открито в долината на река Арда от екипа на „Новото тракийско злато“ (НТЗ) при традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици през януари, съобщиха от организацията.  Въпреки че неговото съществуване се предполагаше, досега точното му местонахождение бе неизвестно. Експертите на проекта ще уведомят компетентните органи, за да бъде предпазено новото находище от негативни въздействия.

 

Проектът „Новото тракийско злато“ участва за четвърти път в  среднозимно преброяване. Екип, ръководен от Христо Христов, координатор биоразнообразие на проекта, брои птиците, които зимуват в язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и по поречието на река Арда. Инициативата бе част от младежката образователна програма на проекта, в която се включиха ученици от три кърджалийски училища.

 

2129 водолюбиви птици от 20 вида бяха регистрирани по време на преброяването, като от тях най-многобройни бяха зеленоглавата патица (Anasplatyrhynchos) и включените в Червената книга на България кафявоглава потапница (Aythyaferina) и речна чайка (Larusridibundus). Като цяло броят на наблюдаваните птици е по-малък от предходни години, което според специалистите се дължи на глобалните климатични промени.

 

Интересно е, че тази година най-много – 1077 птици, бяха наблюдавани по течението на река Арда в рамките на град Кърджали. Сред тях беше и световно застрашената белоока потапница (Aythyanyroca). Зимуващите в Кърджали редки видове птици, както и уникалната чаплова колония в рамките на града дават възможност той да се превърне в предпочитано място за орнитологичен туризъм, посочват от организацията.

 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

 

На снимката: Речни чайки и малки корморани на р.Арда
Автор на снимката: Ивайло Димчев

 

 

 

 

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed