22 Май 2024

Вие сте тук

Започна възстановяването на водната лилия в Природен парк Персина

15.11.2011

Екип на международната природозащитна организация WWF и Природен парк Персина работят по възстановяване на водната лилия в езерата на остров Персин в река Дунав. В последните дни 10 екземпляра от редкия вид бяха взети от района на Малък Преславец и прехвърлени в Писчинското и Мъртвото блато в Природен парк Персина. Очаква се по естествен път броят им да се увеличи, съобщиха от природозащитната организация.

Езерата на остров Персин бяха възстановени преди три години. Връщането на защитената водна лилия, известна още като бяла водна роза, ще позволи дивата природа отново да намери мястото си във влажните зони на Природен парк Персина. Водната лилия се среща и в други влажни зони в страната, но е изчезнала поради унищожаване на блатата, въпреки че в миналото на остров Персин е било едно от най-големите й находища. Водните лилии имат и още полезни роли в природата. Те са обитавани от различни редки и застрашени видове. Върху листата на водните лилии, които са на самата водна повърхност, например, гнездят птиците рибарки, а във водата под тях се крият щуките.

Възстановяването на водната лилия става под контрола на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе по програма, одобрена от Министерството на околната среда и водите. Работата е финансирана от програма LIFE+ на Европейския съюз по проект на Изпълнителна агенция по горите и WWF за опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания в 10 от българските природни паркове.

Планира се още 4 растителни вида да бъдат възстановени в Природен парк Персина като част от това природно местообитание.

През тази година във възстановените влажни зони WWF, Българско дружество за защита на птиците и Природен парк Персина изградиха платформа за пеликани, която предоставя по-голямо пространство на този застрашен вид на едно от най-важните за него места по течението на Дунав.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed