05 Дек. 2021

Вие сте тук

БТПП: Туризмът - с най-малък дял сключени трудови договори сред всички отрасли

10.10.2013

Само 15,5% от фирмите в туристическата индустрия имат сключен колективен трудов договор,  показват резултатите от Проучване за информираността на служителите относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения”.  Данни от него бяха представени днес в Българската търговско-промишлена палата.

 
Проучването е проведено  в 9 икономически отрасъла на българската икономика. Интервюирани 
са 1493 работодатели и 2553 служители на територията на 28-те административни области.


 

Според авторите на проучването 45,3% на работещите в сектора „хотелиерство и ресторантьорство нямат информация за наличието на колективен трудов договор.  Процентът е сред най-високите в деветте бранша, обхванати от проучването.

 

Най-нисък е делът на трудовите договори в сектор хотели и ресторанти 86,6%, с над 5% по-малко от средната за страната стойност – 92,2%. Този дял е най-висок за сектор транспорт – 97,4%. Това означава, че всеки шести работи без трудов договор в туризма.

 

Делът на срочните трудови договори в страната е средно 15,6%, а за сектора „хотели и ресторанти“ доближава 25%.

 

В шест от секторите се наблюдава неспазване на условията за продължителност на работния ден, като нарушения се наблюдават във всяка четвърта фирма. Най-висок е този дял в туристическата индустрия, където нарушения има в близо една трета от предприятията.

 

Пак туризмът е отрасълът, в който най-голям брой служители нямат длъжностни характеристики – 23,4%, а условията за труд не са безопасни – 17%.

 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed