05 Дек. 2021

Вие сте тук

Силно второ тримесечие на 2017 г. за хотелска верига Orbis

04.08.2017

„След забележителната за Orbis 2016 година, групата продължава да жъне успехи в резултат на своя устойчив план и благоприятната икономическа ситуация в региона“. Това съобщи Жил Клавие, президент и главен изпълнителен директор на Orbis S.A.  

Финансово представяне

Финансовото представяне на групата през първата половина на 2017 г. е рекордно високо: с ръст от 6.2% на печалбата до 160 млн. евро и солиден двуцифрен ръст на приходите преди лихви, данъци, обезценка и амортизация с + 23.1%, достигайки 47.6 млн. ввро. Orbis може да се похвали още със 7% ръст на прихода от стая, което се дължи главно на увеличение на средните цени на стая (+4,3% на годишна база). Този резултат е отражение от комбинираното въздействие на успешния подход за управление на приходите и каналите, активната дистрибуционна стратегия и благоприятния туристически климат в целия регион, коментира Клавие. Според него през първото тримесечие на 2017 г. компанията промени и организационната си структура и сега тя се фокусира повече върху управлението на пазари, вместо на конкретни марки. Тази стъпка позволява по-ефективна работа по отношение на легловата база в ключовите дестинации.

Развитие на портфолиото и управление на активите

Групата продължава своето развитие с бързи темпове. През първата половина на 2017 г. Orbis подписа 7 нови споразумения за франчайз и управление на общо 940 стаи, което ще даде възможност на групата да навлезе на две нови дестинации – Сърбия и Босна и Херцеговина, още през 2017 г. Освен експанзията на активите, Orbis продължава работа по 6 дъщерни проекта (с общо 560 стаи), които ще се присъединят към групата през следващите години. Като цяло, планът за развитие на Orbis е изключително смел с 40 хотела – 4800 нови стаи, и е в подкрепа на устойчивия растеж на групата. Компанията също така продължава да е в пазарна готовност за потенциални нови придобивания благодарение на силната си парична позиция.

След периода на рефинансиране и обратно изкупуване на хотелите в Будапеща, Orbis е във фаза на модернизация, за да осигури по-добра ефективност и по-висока възвращаемост на тези инвестиции. През първата половина на 2017 г. Orbis вложи 122 млн. евро в хеджиране (включително обратно изкупуване на 6 хотела). Основните актуални проекти за реновиране на компанията включват хотелите Mercure Budapest City, Mercure Budapest Buda, Novotel Kraków City West и Novotel Poznan Center, които ще бъдат разделени в два хотела – Novotel и Ibis. Компанията е убедена, че обновените хотелски интериори в съответствие с най-новите дизайнерски тенденции и  персоналното отношение към клиента ще доведат до още по-добри резултати.

 

„Силното ни финансово представяне през първата половина на 2017 г. и положителните перспективи за следващите месеци намират отражение в нашата прогноза за 2017 г. за приходи преди лихви, данъци, обезценка и амортизация на стойност 106 – 108 млн. евро. Бъдещето изглежда обещаващо. Продължаваме да укрепваме трите основни стълба в нашата стратегия: изпълнение, портфолио и хора, с цел да подобрим позицията си в региона и да може да посрещнем с устойчивост потенциалните икономически спадове. Orbis Group става по-силна и по-силна благодарение на последователната и устойчивата ни стратегия" – обобщава Жил Клавие.

 

Orbis Hotel Group

1-ва половина на 2017

1-ва половина на 2016

Разлика

 
 

Оперативни резултати

 

 

 

 

Ниво на заетост в %

70,00%

68,20%

1,8 пр.п.

 

Средна цена на стая без ДДС в евро

57,2

54,9

4,3%

 

Приход на стая в евро

40,1

37,4

7,0%

 

Финансови резултати (в млн. евро)

 

 

 

 

Печалба от оборот

160,0

150,7

6,2%

 

Приходи преди лихви, данъци, обезценка, амортизация и наеми

55,8

50,2

11,1%

 

Приходи преди данъци, такси, лихви и амортизация

47,6

38,7

23,1%

 

Приходи преди данъци

24,7

20,0

23,5%

 

 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed